BoAb loggan

​Hyreshöjning 2017

Vid förhandling enades Hyresgästföreningen och Hällefors Bostads AB om följande hyreshöjning att gälla fr o m 1 april 2017. Hyrorna för bostäder, garage, carport, bilplatser samt tillval och lokaler med förhandlingsklausul höjs med 0,73 % från och med 1 april 2017. Undantaget är lägenheter med kallhyra som höjs med 0,7%