BoAb loggan

​Kommande hyresgästenkät

Under våren kommer vi att genomföra en hyresgästenkät. Enkäten kommer att gå ut till slumpmässigt utvalda hyresgäster samt lokalhyresgäster.

Initiativets övergripande syfte är att få fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering, och förvaltningskvalitet är service- och policyfrågor som fastighetsföretag själva direkt kan påverka. Ett ökat fokus på hyresgästerna skapar ett bättre boende, nöjdare medarbetare genom en förbättrad arbetssituation och nöjdare ägare genom ökad lönsamhet.

Vi på Boab skulle bli glada och tacksamma om ni tog er tid att svara på kommande enkät!