BoAb loggan

Strömmen stängs av i Mästarnas Park

Måndagen den 26 februari pågår det underhållsarbete med elanläggningen i fastigheten på Sävenforsvägen 4. Strömmen blir därför avstängd mellan 09.00 och 11.00.