BoAb loggan

Trädfällning

I slutet av vecka 14 tas träden i allén utanför IFO ner. Arbetet påbörjas torsdag och slutförs lördag om inget går galet.

Detta medför att framkomligheten blir begränsad och att inga bilar bör parkeras på parkeringen utanför och ovanför byggnaden vid IFO. Även parkeringen vid Fyrklövern berörs till viss del så det är tacksamt om inga bilar parkerar i rutorna närmast uppfarten till IFO.