BoAb loggan

​Upphandling Ombyggnad till lägenheter

Ombyggnad av Klockarvägen 18 och 20 till lägenheter ligger nu på TendSign, länk härlänk till annan webbplats.

Välkomna in med anbud före 2018-07-05