BoAb loggan

Upphandling ute på Tend Sign

Nu ligger upphandling ute på Tend Sign gällande ombyggnation av Klockarvägen 20. Det gäller framtida HVB-hem. Anbudstiden går ut den 16 april.