BoAb loggan

​Åtgärder efter OVK-besiktning

Vi behöver komma in i några hyresgästers lägenheter för att utföra åtgärder efter obligatorisk ventilationskontroll. Arbetet kommer att utföras tisdagen den 23 april kl. 8-16. Är ni inte hemma kommer huvudnyckel att användas. Lås ej med säkerhetslås! Om det inte är ok att vi går in med huvudnyckel vänligen meddela detta snarast till 059164370. Det gäller Kyrkogatan 21 C, 21 I, 25 E, 29 E, 29 G, 29 I, 31 C, 31 E och 31 F.