BoAb loggan

​Flytt av sopkärl på Gillersvägen 2 och 6

Vi har flyttat sopkärlen på Gillersvägen 2 och 6 från innergårdarna ut till vägen. Förändringen har gjorts för att slippa tung trafik inne på gårdarna samt för att underlätta för dem som tar hand om sophämtningen. Vi tror också att våra gårdar nu blir trevligare att vistas på.