BoAb loggan

​Fuktinventering, Gillersvägen 8 A-J

En fuktinventering skall genomföras i samtliga av BoABs lägenheter och kommer att utföras av Bergslagshus, (han som kommer har en väst med BoABs logga på). Under vecka 7 inventerar vi Gillersvägen 8 A-J och behöver då komma in i samtliga lägenheter. Vi kommer att kontrollera skick på badrum, toalett och i kök. Det är bra om det inte står saker i skåpet under diskbänken vid kontroll. Varje besök kommer att ta ca 30 minuter och ni behöver inte vara hemma. Om ni inte är hemma kommer vi att gå in med huvudnyckel, i de fall det finns sjutillhållarlås ber vi er lämna dessa olåsta. Om ni inte tillåter att huvudnyckel används, anmäl detta snarast till receptionen på 0591-64370 alt. bostad@hellefors.se.