BoAb loggan

​Hyresförhandlingarna 2019 klara!

Hyresförhandlingarna med hyresgästföreningen är nu klara. Hyreshöjningen slutade på i genomsnitt 2,14% för 2019 års hyror, men det går tillbaka till hyresgästerna i form av underhåll. Höjningen beror dels på att taxekostanader som värme mm höjs men också för att möta ett ökat behov av underhåll. Höjningen kommer att införas från och med aprilhyran.