BoAb loggan

​Information gällande Mästarnas Park

På grund av att befintliga träd har blivit för gamla måste de tas ned. Detta beror på att det finns en säkerhetsrisk med gamla träd då de kan falla ned och skada personer i området. Som ersättning för nedtagna träd kommer ny växtlighet att planteras i enlighet med förslag från trädgårdsarkitekt.