BoAb loggan

​Information till våra hyresgäster boende på Sikforsvägen 11 och Sävenforsvägen 4

Rensning av ventilationskanaler i lägenheter kommer att utföras onsdag den 2 okt - torsdag den 3 okt. Det kommer att utföras av Jonas Andersson på LSAB. Är ni inte hemma kommer huvudnyckel att användas. I de fall det finns sjutillhållarlås ber vi er lämna dessa olåsta.

Om ni inte tillåter att vi går in med huvudnyckel så anmäla detta till Lotta snarast på 059164370.