BoAb loggan

​Injustering av ventilation på Nygatan 4 lgh 1001-1010

Vi behöver få tillgång till dessa lägenheter då vi skall göra en injustering av ventilationen.. Injusteringen behöver göras efter att vi bytt frånluftsaggregatet på taket. Arbetet kommer att påbörjas fredagen den 22/5 kl. 08.00 och avslutas kl. 16.00 samma dag och utförs av NPI Service AB. Är man inte hemma kommer huvudnyckel att användas. Alla berörda hyresgäster har fått mejl gällande detta.

För mer information kan man höra av sig till Cristian på 0591-643 73