BoAb loggan

​Med anledning av Covid-19

Pga covid-19 kommer BoAB inte att utföra några typer av förundersökningar som t ex Fuktinventering av våra lägenheter.

På äldreboenden kommer endast akuta åtgärder att utföras.

Vi kommer att utföra felanmälningar som vanligt men meddela om du eller någon annan i familjen har sjukdomssymptom som t ex feber, hosta mm.

Använd med fördel Mina Sidor när det gäller felanmälan, alt. mejla in din felanmälan till bostad@hellefors.se.

Det går också bra att ringa på våra telefontider till 0591-643 70.