BoAb loggan

​Städdag i Sädesärlan

Onsdagen den 2/10 är det containerdag för de som bor på Stationsvägen och Källvägen. Då har de möjlighet att kasta möbler, gamla cyklar mm som ej skall finnas i våra källare eller bland hushållssopor.