BoAb loggan

​Vattenavstängning Klockarvägen 14-42, hela Polstjärnan

Onsdagen den 15 maj kommer allt vatten att stängas av p g a utbyte av vattenledningar. Arbetet kommer att påbörjas kl. 9.30 och avslutas kl. 12.

Frågor besvaras av Cristian på 0591-643 73