BoAb loggan

​Vattenavstängning torsdag den 14/11

Gäller boende på Gillersvägen 2 A-K samt 6 A-L. Både varm och kallvatten kommer att stängas av på grund av installationsarbete. Arbetet påbörjas kl. 10 och avslutas kl. 12.