BoAb loggan

​Parkeringsplats

Parkeringsplatser i våra områden finns både numrerade, onumrerade, med motorvärmarstolpe, carport samt garage. Det finns även ett fåtal handikapp-parkeringar för uthyrning.

Kostnaden skiljer sig åt för de olika alternativen.

Vänligen kontakta Birgitta vid intresse på 059164375.