BoAb loggan

​Stort tack alla som deltagit!

Vi vill tacka er som deltagit i undersökningen och visa att vi verkligen tar era synpunkter på allvar. Det sammanvägda betyget på vår förvaltningskvalitet har ökat om man jämför med föregående års mätning. I undersökningen kunde en ökad kundnöjdhet inom bl a sophantering klart utläsas vilket vi delvis sätter i samband med att fastighetsskötarna jobbat mer med sophantering, miljöhus i Millesparken och Polstjärnan samt städdagar med containrar utställda i våra områden. Vi har även utifrån undersökningen och de svar ni lämnat kunnat identifiera ett antal områden med förbättringspotential som t ex återkoppling på felanmälan mm.