BoAb loggan

​​Barnens BOAB

Barnens behov av utveckling skall säkerställas när det gäller lekmiljöer. Alla bostadsområden skall ha en lekplats för de minsta barnen.