BoAb loggan

​Upphandlingar

Man kan ta del av underlagen via Tend Sign.com.


Vi handlar med jämna mellanrum upp;

Bygg, Måleri, VS, Jour och Beredskap, El, Städ, Golv, Grönytor, Snöröjning och Större bygg- projekt.

Är du intresserad av att få ett meddelande när något av ovanstående upphandlas, vänligen mejla dina kontaktuppgifter samt vilken upphandling det gäller till bostad@hellefors.se.