Till innehåll för sidan
BoAb loggan
BoAb loggan
BoAb loggan

​Tillgänglighet för halleforsbostad.se

Hällefors Bostads AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.halleforsbostad.se uppfyller lagen om tillgänglig­het till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.halleforsbostad.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Färgen på vissa ikoner kan ha för låg kontrast.
  • Felmeddelanden beskriver inte tillräckligt vad som är fel när man fyller
    i formulär.
  • Det går inte att nå sliders i formulär med tangentbordet.
  • Det saknas stöd för att fylla i formulär.
  • Kryssrutor och radioknappar är inte strukturerade som grupper.

Oskäligt betungande anpassning

Hällefors Bostad AB har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vårt mål är att ha åtgärdat problemen till 23 september 2020. Överskrider projektet tidsramen kommer vi, under arbetets gång, tillfälligt hävda oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av halleforsbostad.se. Senaste bedömningen gjordes den 6 augusti 2020.

WCAG Networks webbplats

Vi har gjort länkkontroll, W3C-valideringskontroll och tillgänglighetskontroll
via vårt webbpubliceringsverktyg Sitevision senast 19 augusti 2020.

Redogörelsen på denna sida uppdaterades senast den 21 september 2020.