Till innehåll för sidan
BoAb loggan
BoAb loggan
BoAb loggan

​Huskurage

HUSKURAGE – EN POLICY VID ORO FÖR VÅLD I NÄRA RELATION
Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghets-undersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Varje år dödas cirka 20 personer av våldet som används mot annan part i nära relation, majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående. I Sverige anmäls varje dag 50 fall av våld i nära relation. Det är våld som sker av en närstående, oftast i hemmet, som borde vara den
tryggaste platsen på jorden.
I Sverige beräknar Rädda Barnen att var tionde barn lever i hem med våld. Det är minst 200,000 barn i Sverige. Det vi känner till om de här barnen är att de löper tio gånger så stor risk att senare i livet vara de som själva utsätts för fysiskt våld och många gånger
också utsätter andra. Vi kan stoppa den här kedjan av våld och vi behöver därför hjälpas åt för att möjliggöra ett bättre liv för de här barnen. Det vi också vet är att minst 300. 000 barn lever i hem med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det kan inne-bära att de här barnen inte får den omsorg de har rätt till och därför utvecklar skadliga beteenden mot sig själva eller andra. Även de barnen behöver vi tillsammans värna om och hjälpa så gott vi kan. Det kan handla om att erbjuda barnen en fika när vi vet att de vuxna inte förmår ta hand om varken sig själva eller barnen. Det kan vara att erbjuda barnen en fristad när de inte får lugn hemma och det kan vara att göra en oros-anmälan till Socialtjänsten för att barnen ska bli synliggjorda och hjälpta. Detta är vad vi kallar mikrohandlingar som i någons liv kan innebära strategier för att överleva och på så vis får det makro-effekter.
Vad vi också vet är att minst 100 våldtäkter begås varje dag. Av dessa anmäls 17 våld-täkter. Majoriteten av alla våldtäkter (framförallt de som förblir oanmälda) sker av någon en har en relation med. Vi kan tillsammans förhindra våldtäkterna som sker i nära relation. Forskning visar att de som utsätts vågar göra mer motstånd om de vet att hjälp finns att få. De kommer alltså att våga göra större motstånd (sådant som hörs och syns) om de vet att grannar kommer till deras undsättning. Den vetskapen ger
oss möjlighet att tillsammans hjälpa våra medmänniskor. Genom att grannar till-sammans beslutar sig för att agera kan liv räddas och barn bli hjälpta till en ljusare
framtid. Agera genom att ringa på hos grannen du är orolig för, hör efter hur allt är och kontakta polisen om det är en akut eller hotfull situation.
KOM IHÅG ATT INGEN KAN GÖRA ALLT – MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT!